Robert Hilmersson

Internationellt uppskattad med utställningar världen över

Djuren speglar vår absurda nutid från olika vinklar

Konsten är Roberts bidrag till samhällsdebatten

Ett livslångt intresse för illustrationer och bildskapande

Kontakta oss