Olle Baertling

Olle Bærtling (1911–81) föddes i Halmstad år 1911 och flyttade i unga år till Stockholm där han arbetade som banktjänsteman. 1948 började han på André Lothes målarskola där han dock inte blev långvarig då han och hans lärare såg olika på konturlinjer i naturen. Därmed övergick han till Fernand Légers målarskola och la grund till sina kommande skapelser. Bærtling skulle komma att bli den främsta företrädaren för en strängt hållen geometrisk konst i Sverige. Han målade sina första målningar med ”öppen form” i början av 1950-talet. Därförinnan målade han i expressionistisk stil, innan hans nonfigurativa måleri började ta form. Bærtling var konkretist, han sökte sig följaktligen medvetet bort ifrån det föreställande. Där hans utforskande av den triangulära formens dynamik och färgernas förmåga att förstärka formen med sina färgfält. En optisk illusion där Bærtlings konstverk sätter oss betraktare på prov, då konsten utgår från vår förmåga att se. Tålamod och ett öppet sinne är av stor vikt.

”Konsten i den öppna formen kan liknas med himmelens immateriella kraft och storhet, oändligt rymd: det är organiserat ljus, starkt dynamiskt i oändligheten. Arbetet är uttänkt och bildat som ett instrument, den andliga naturens bostad är det verkliga arbetet.”

Målningarna domineras av triangulära fält med svart kontur som möts med spetsiga vinklar, horisontala och vertikala linjer. Öppna former som ger intryck av att fortsätta utanför bildens gränser. En förlängning av rummet, rakt ut i rymden. ”Baertlings verk sträcker sig bortom detta ut i rymden, de yttre konturerna som han lämnar vår fantasi att förutse.” Konturerna översatte han även i skulpturer. Där de antog en svävande karaktär med sina svarta linjer mot himmeln. Olle Bærtling är den ”öppna formens mästare”, en förlängning till oändligheten.

Sortera efter:
Just nu hittade vi inga konstverk i katalogen som motsvarar dina inställda önskemål

KOMMANDE EVENTS & UTSTÄLLNINGAR MED GALLERI MELEFORS

VLADIMIR VOLEGOV

23-30 MARS 2024

GALLERIET, LINKÖPING

TILL UTSTÄLLNINGEN

NADINE "NASCH" SCHJÖLIN

13-20 APRIL 2024

GALLERI MELEFORS, LINKÖPING

TILL KOLLEKTIONEN

EMILIA LINDERHOLM

4-18 MAJ 2024

GALLERI MELEFORS, LINKÖPING

TILL KOLLEKTIONEN