Holmström, Karin

Karin Holmströms figurativt abstrakta måleri, lager på lager skapas målningar med flera dimensioner. Ofta speglas hennes erfarenheter från det verkliga livet, där eleganta färger, former och ljus är av vikt. Hennes bilder öppnar på ett behagligt sätt upp för betraktarna att söka svaren inom sig själva.

Linköping 30 Sep - 15 Okt

Utställning Pernilla P. Stappe

Till Utställningen