Jonson, Sven

Sven Jonson konstnär (1902-1981) var en svensk bildkonstnär född i Halmstad. Jonson började sin karriär som yrkesmålare men blev sedermera konstnär. Efter resa till Paris med Esaias Thorén för studier på Academie Scandinave för Otto Sköld tog hans konstnärsbana fart på allvar. Åter i Sverige startade Jonson och Thorén reklamateljé samt utvecklade gruppen ”De unga” med  Axel Olson som lärare. Tidigt i Jonsons karriär målade han landskap i gula och burna toner för att senare övergå till att måla surrealistiska miljöer i blå toner som representerar hans drömvärldar.

KOMMANDE UTSTÄLLNING

17 feb - 3 mars 2023

Karin Holmström

Till utställningen

PÅGÅENDE UTSTÄLLNING

VERNISSAGE 27 JAN - 28 JAN

Salvador Dalí

TILL UTSTÄLLNINGEN