Koivumaa x Trovaj

Rich text subtitle

Akvarellens mångsidighet visas genom mästarna Christian Koivumaa och Helena Trovajs olika stilar. Från naturtroget och detaljrikt till urbant och dramatiskt. Trovaj och Koivumaa tillsammans ger oss en bredd sällan skådad i akavarellens fantastiska värld.

Helena Trovaj

Christian Koivumaa