Lerin, Lars

Lars Lerin är en av Nordens främsta akvarellmålare. Han är känd för sina hänförande illustrationer från de resor han gjort runt om i världen där han med sin makalösa fallenhet för sitt element, akvarell, fångar känslan i omgivningarna och dess ljus. Lerin har även skrivit ett flertal böcker där berättande gestaltas genom ord och bild, vilket ger en ytterligare stringens och tillsammans bildar en helhet.