Paco Raphaels Skulpturer

I varje verk av Paco Raphael existerar en liten del av hans själ. När Paco Raphael skapar gör han det gränslöst och med hundraprocentigt fokus. Hans tankar är på vad som är möjligt och inte hur nuläget ser ut. Den existerande bilden eller objektet är bara en utgångspunkt, en blank canvas, för vad som kan ske. Passionen får sitt utlopp i många former och Paco experimenterar gärna och ofta för att hitta nya sätt att få utlopp för sitt inre.