Pop & Street Art

Konststilen popkonst grundades på 1950-talet i England. Man utgick från den populärkulturella median i filmer, musik och reklam för att skapa konst. Den massproducerade typ av bildspråk som användes där blandades ofta med humor och fördes in i finkulturen genom arbetsmetoder som att blanda objekt och symboler från olika kontexter i olika arbetstekniker. 
Sortera efter: