Pop & Street Art

Konststilen popkonst grundades på 1950-talet i England. Man utgick från den populärkulturella median i filmer, musik och reklam för att skapa konst. Den massproducerade typ av bildspråk som användes där blandades ofta med humor och fördes in i finkulturen genom arbetsmetoder som att blanda objekt och symboler från olika kontexter i olika arbetstekniker. 

Robert Hilmersson är en av Sveriges mest etablerade popkonstnärer och en god representant för konststilen. Hans pingviner utforskar de stora ämnerna i livet, politik och sociala problem. Inte sällan i oväntande situationer med humor och underfundiga titlar.