Tryggelin, Erik

Erik Tryggelin konstnär (1878 - 1962) Efter akademistudier i Stockholm och Paris etablerade han sig som målare med konst av stadsmotiv, ofta från Vadstena, och figurscener som specialitet i en stil, som snarare knöt an till 1800-talets friluftsmåleri än till de samtida konstströmningarna av mer expressionistiskt slag. Erik är en av Sveriges mest ackrediterade konstnärer.

Erik Tryggelin är representerad på Nationalmuseum och Stadsmuseet i Stockholm.


18-22 maj

Konst- och Antikmässan 2022

Till mässan