Tryggelin, Erik

Erik Tryggelin konstnär (1878 - 1962) Efter akademistudier i Stockholm och Paris etablerade han sig som målare med konst av stadsmotiv, ofta från Vadstena, och figurscener som specialitet i en stil, som snarare knöt an till 1800-talets friluftsmåleri än till de samtida konstströmningarna av mer expressionistiskt slag. Erik är en av Sveriges mest ackrediterade konstnärer.

Erik Tryggelin är representerad på Nationalmuseum och Stadsmuseet i Stockholm.


KOMMANDE UTSTÄLLNING

17 feb - 3 mars 2023

Karin Holmström

Till utställningen

PÅGÅENDE UTSTÄLLNING

VERNISSAGE 27 JAN - 28 JAN

Salvador Dalí

TILL UTSTÄLLNINGEN