Bengt Lindström - En Av Sveriges Största Konstnärer

Bengt Lindström - En Av Sveriges Största Konstnärer

Bengt Lindström - En Av Sveriges Största Konstnärer

Bengt Lindström föddes 1925 i byn Storsjö kapell, Jämtland och dog 2008 i Sundsvall. Han är känd som bildkonstnär och har haft stort genomslag med sitt pastost abstrakta spontanitetsmåleri med starka färger och förvridna ansikten.

Bengt Lindström Konstnär Melefors Konst GalleriBengt Lindström flyttade till Ramsås i Säbrå landskommun 1935. Han tog studentexamen i Härnösand och flyttade 1944 till Stockholm, där han under en kort period studerade vid Konstfack i Stockholm och därefter på Grünewalds målarskola i Stockholm. Han studerade också i Köpenhamn och Chicago. Från 1948 bodde och verkade han i Paris, där han studerade vid André Lhotes och Fernand Légers målarskolor. Somrarna tillbringade han i Sverige, där han hade en ateljé i Essvik utanför Sundsvall och sedan 2004 var permanent bosatt. (Porträtt, Sydsvenskan)

Efter tidiga målningar i kubistisk riktning utvecklade han ett färgsprakande och spontant figurmåleri med anknytning till COBRA-gruppen. Med kraftiga penseldrag i breda stråk målade han groteska gestalter med stark utstrålning.

År 1954 hade Bengt Lindström sin första separatutställning i Sverige. Det internationella genombrottet kom efter en utställning i Paris 1958.

Han använde stora färgsjok i grälla färger, ofta föreställande förvridna ansikten.Bengt Lindström var gift med Marie-Louise Lindström och hade med henne barnen Alexandre och Mariana. Några år efter hustruns död i mitten av 1990-talet gifte han sig med Michèle Lindström, en gallerist från Paris.

Lindström är representerad vid bland annat Moderna museet, Nationalmuseum, Stockholm i Stockholm, Norrköpings konstmuseum och Kalmar konstmuseum.


RELATED ARTICLES

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras. Nödvändiga fält är markerade med symbolen *

Kommentarer granskas innan de publiceras